En industristiftelse, Swedish Nutrition Foundation, SNF, har fått uppdraget att utforma de nya reglerna för så kallade ”Functional foods”, livsmedel som tagits fram för att främja hälsan. SNF har ett 40-tal livsmedelsföretag och branschorganisationer bakom sig. Det nya regelverket för märkning och marknadsföring väntas bli klart till sommaren.

För att få påstå att exempelvis risken för benskörhet minskar om man äter en viss yoghurt måste det dock bevisas med vetenskapliga undersökningar.

Man kommer fortfarande inte att få använda ord som ”bota” eller ”lindra” på förpackningar och i reklamen.

(Källa: Svenska Dagbladet)