Höga skatter kan till och med gynna jämställdheten — och därmed ekonomin, konstaterar nationalekonomen Åsa Löfström, Umeå universitet. Ekonomisk utveckling och jämställdhet går hand i hand. Moderaternas teori att lägre skatter ökar arbetslusten stämmer inte, enligt denna rapport. Ju högre skatt desto fler kvinnor i arbete. Männens arbetslust påverkas inte alls av skattetrycket.

Kvinnorna måste arbeta om vi ska klara äldreomsorgen, skriver ekonom Hans Olsson på Riksförsäkringsverket. Bra barnomsorg och utbyggda socialförsäkringar bör ingå i Europas långsiktiga sysselsättnings- och tillväxtpolitik, är hans slutsats.

Höj skatterna, bygg ut barnomsorgen, öka tryggheten — gamla paroller står sig även i nya tider!