För att i framtiden bli mer självförsörjande på vikarier gick sjukhuset för en och en halv månad ut med erbjudandet om heltid till sina tillsvidare anställda deltidare.

De åtta undersköterskorna som nappat fortsätter att jobba på sina deltidstjänster. Dessutom ska de också jobba i en vikariepool. Kunna rycka in på sjukhuset alla vårdavdelningar.

Arbetsgivaren är intresserad av att personalen får en ökad kompetensbredd och erfarenhet vilket gör att de kan användas på många håll.

Det nya systemet innebär också att man börjar räkna i årsarbetstid. Vissa månader blir arbetstiden längre än heltid och andra månader kortare.

Enligt Jan Johansson är det inte så många av 199 som i dag deltidsstämplar i a-kassan.

— Uppskattningsvis bara ett tiotal. Det är främst vikarier och timavlönade som stämplar i, säger han.

Han trodde att fler skulle ha nappat, men förstår varför det inte blev så:

— Vi har en hög medelålder, runt 47 år. Många som jobbar 80 eller 85 procent säger att de inte orkar jobba mer.