”Ord som varsel och uppsägningar används allt flitigare i medierna. Risken är att bilden av verkligheten snedvrids när de positiva nyheterna hamnar i skymundan.” Hur många känner till att antalet nya platser på arbetsmarknaden ökade nästan fem gånger så mycket som antalet varsel under början av året? undrar tidningen.

För de jobb som försvinner kompenseras mer än väl av den växande tjänstesektorn. Statistiken visar att 85 gånger fler (!) fick jobb än de som varslades under början av året, konstaterar, reportern Johanna Fager, som har helt rätt i sin slutsats: Risken är att de svarta nyhetsrubrikerna bidrar till pessimismen, bromsar ekonomin och faktiskt leder till att anställda får gå.