Avtalsombudsman Jan Sjölin hade hoppats på att kunna presentera ”något intressant” för Kommunals avtalsdelegerade nästa vecka. Men så blir det inte.

De kommunala arbetsgivarna anser, enligt honom, att direkta förhandlingar mellan parterna inte är möjliga idag. Skillnaderna är för stora.

Kommunförbundets förhandlingschef Staffan Löwenborg vill nu inte kommentera saken. Han har tidigare betecknat Kommunals lönekrav som ”oerhört höga”.

Enligt Jan Sjölin har arbetsgivarna inte presenterat något motbud.
Parterna har tillsammans bestämt sig för att kalla in en förhandlingsmedlare. Kommunal och arbetsgivarna ska försöka enas sig om två lämpliga personer.

Hur meningsfullt är det då med en medlare när bara en part har presenterat ett bud?

– Det är vårt krav på relativutjämning som de tycker är magstarkt. Jag vet inte om medlare kan underlätta, men det är väl värt ett försök, svarar Sjölin.

Utjämningskravet berör kommunalare som jobbar i yrken där det krävs gymnasieutbildning. Kravet är att deras löneläge på fyra år ska nå upp till verkstadsarbetarnas.

Sjölin menar också att det kanske inte är negativt att arbetsgivarna inte ”bitit sig fast”, det vill säga inte bundit upp sig kring ett bud.

Trots allt är han ganska optimistisk:

Kommunförbundet presenterade för några dagar sedan en ekonomisk rapport. Där framgick det att de kommunalt anställdas löner måste öka mer än andras om kommunerna ska klara framtida rekryteringar.

— Klimatet känns skapligt för våra frågor, jag känner en svag medvind i nacken, säger Sjölin om förhandlingsläget.

Han tror att medlarna behöver en vecka på sig för att komma in i medlarjobbet.
Det gamla avtalet löper ut i och med den här månaden. Möjligheterna för att ett nytt ska bli klart innan dess försämras nu.