Du har rätt att höja din sjukpenning under pågående sjukskrivning, men då måste du visa för försäkringskassan att du fått högre lön. Jag tycker att din lön är alldeles för låg med tanke på att du har både utbildning och erfarenhet. Ta kontakt med facket igen och säg att de förhandlar om din lön, det är fullt möjligt att begära förhandling när det finns skäl för det.