Karolinska sjukhuset, KS, kan bli det första landstingsägda sjukhuset i Sverige som reserverar platser för patienter med privata sjukvårdsförsäkringar.

Med en privat försäkring ska en patient kunna garanteras behandling inom sex veckor på ortopeden. Det kan ett avtal mellan ortopeden på KS och försäkringsbolaget Skandia leda till. På ortopedkliniken anser chefen det finns kapacitet att göra fler operationer än landstinget efterfrågar.

Samtidigt står folk i kö för till exempel höftledsoperationer vid andra sjukhus.

Kommunal och Vårdförbundet säger definitivt nej till den här lösningen.
Birgitta Prins, ordförande på Kommunals sektion menar att om
det finns överkapacitet på ortopeden ska denna användas till att operera patienter som står i kö vid andra sjukhus inom landstinget.

Birgitta Prins befarar att det kommer att bli en gräddfil för höginkomsttagare.

Inte bara Karolinska utan andra sjukhus som S:t Görans sjukhus, de stora sjukhusen i Helsingborg, Uppsala och Malmö är intresserade av att behandla privata patienter.

Företag kan införa en privat sjukvårdsförsäkring som en löneförmån. Personer som man inte vill undvara någon längre tid, exempelvis direktörer och idrottsmän, kan också på det här sättet få behandling snabbare.