Det är rätt vanligt att man tycker att en mobbad har sig själv att skylla — antingen det är så eller inte. Det kan vara en slags ursäkt för att man behandlar en person illa, istället för att öppet och ärligt tala igenom vad som är fel!

Tro inte att jag tar den här killen i försvar. Han måste rätta in sig i ledet eller lämna skutan. Men det är chefens sak att se till att alla sköter sina jobb. Det ansvaret får inte läggas över på medarbetarna. En chef som fungerar som du beskriver, är en dålig chef och det bör ledningen få veta.

Om något inte fungerar i samarbetet så är det en arbetsmiljöfråga för alla på arbetsplatsen. Det måste rättas till med organisatoriska åtgärder och inte nonchaleras. Om inte cheferna lyssnar så kan man göra en anmälan till skyddsombudet eller Arbetsmiljöinspektionen.

Försök emellertid nu att först och främst prata med den här arbetskamraten, tala om vad som är fel, att irritationen bara ökar om han inte ändrar sig och att ni då kommer att gå vidare ”uppåt”. Säg att ni vill ge honom en chans att platsa i gänget, om han själv visar intresse.

Att ”djävlas” och baktala istället för att tala ut, leder till situationer som faktiskt kan kallas för och är mobbning. Ingen har rätt att förstöra livet för någon annan — även om denne har gjort fel.