Barnet ska vara kapten på sin egen båt. Föräldern är lotsen, som har större erfarenhet av farvattnet och vet var grynnorna ligger.

Det här är barnläkaren Lars H Gustafssons bild av ett bra förhållande mellan föräldrar och barn. Han utvecklar bilden i boken ”Lotsa barn, Att fostra med känsla och sunt förnuft” (Norstedts).

”Lotsa barn” är behaglig att läsa för att den inte fastslår några uppfostringsmetoder utan istället föreslår ett förhållningssätt i umgänget med barn.

Ett centralt tema är respekt för barnet: Respekt för barnets ägodelar, rum, dagböcker, kroppsliga integritet, tankar, känslor, drömmar och vilja.

Barn kan inte alltid få som de vill, men de har alltid rätt uttala sina åsikter och de har alltid rätt att känna som de vill.