Men de är inte glada åt sin situation.

— Vi sitter här inne och stickar koftor och rullar tummarna, säger Marietta Ericsson uppgivet.

— Vi klättrar på väggarna här.

Hon berättar om hur hela gruppen av parkeringsvakter mår mycket dåligt men att de inte misstänker varandra för anklagelserna. Men den negativa uppmärksamheten går också ut över deras familjer.

–Vi mår dåligt. Och de av oss som har barn, de barnen mår väldigt dåligt. Du kan ju tänka dig hur det pratas om det här i skolorna, alla vet vad vi jobbar med, vi är ju inte anonyma. Och en del av oss har varit ute och informerat i skolorna också.

Parkeringsvakterna i Karlstad är också besvikna på den information de fått från ledningen.

Det var den 6 februari som gatuchefen Bengt Sassner polisanmälde sina p-vakter för tjänstefel. Först sedan polisanmälan var gjord meddelades p-vakterna om misstankarna. Allt de fick veta då var att en polisanmälan gjorts och att den rörde tjänstefel. Inget sades om vad eller vem anmälan gällde.

När Värmlands Folkblad på torsdagen den 8 hade som största nyhet att p-vakterna misstänktes för ”mutbrott” kände p-vakterna att de inte kunde jobba på gatorna. Men Bengt Sassner vänder sig mot tidningens beskrivning.

— Vi har aldrig använt ordet muta i vår information till medierna och till våra anställda, säger han.

Däremot tillstår Bengt Sassner att polisanmälan gjordes efter att han fått uppgifter från kommunanställda om att p-vakterna tagit emot ”personliga förmåner”. Men han vill inte utveckla mer vad anmälan rör.
— Polisanmälan avser ett antal händelser som vi anser så allvarliga att de måste utredas av polisen, säger han.

— Inte heller polisen vill kommentera anmälan mot p-vakterna.
— Det har kommit in en anmälan om misstanke om tjänstefel, säger Kennet Olsson vid karlstadpolisen. Det pågår en förundersökning och jag kan inte säga mer just nu.

Parkeringsvakterna är beredda att ge igen med samma mynt, och anmäla ledningen för förtal.

— Eftersom ingen av oss är skyldig så kommer vi att bli frikända och då kan det komma på fråga att göra en polisanmälan.