Det är bara avgiften till arbetslöshetskassan som är avdragsgill. Det är 82 kronor i månaden och har man varit med hela året blir det alltså 984 kronor.