• Miljöpartiets Marianne Samuelsson påpekade i riksdagsdebatten hösten 1997 att staten också tog tillbaka 2,5 miljarder kronor från kommunerna genom egenavgifterna.

”Dessutom är bidragen inte inflationsskyddade, vilket innebär ytterligare 1 miljard i förlust. Vidare gick 1996 års budget back med 3,2 miljarder kronor på kommunsidan på grund av minskade skatteintäkter… Hur skall statsministern klara att förbättra skolan och omsorgen med den ekonomin?”

• Vänsterpartiets Johan Lönnroth granskade ett halvår senare Perssonpengarna :

”Fortfarande kommer det vara färre i jobb i den offentliga sektorn år 2000 än 1996. Det går inte, Erik Åsbrink, att beskriva allt det här som en expansion…”

•1998 var v och mp samarbetspartier med regeringen:

• Miljöpartiets Matz Hammarström var nöjd:

”De utökade resurserna ger naturligtvis kommuner och landsting goda möjligheter till en värdig vård och en bra skola.”

•Vänsterpartiets Johan Lönnroth var hösten 1998 inte längre kritisk:
”Det är inte så mycket, men det blir ändå mer pengar till skola, vård och omsorg samt tillkommuner och landsting.”

• Partikamraten Lars Bäckstöm försvarade i våras budgeten. I budgetförhandlingarna hade vänstern till och med velat ge skolan mindre pengar än socialdemokraterna:

”När vi sade 1 miljard sade regeringen 5. Fru talman! Ibland är det faktiskt glädjande att bli omkörd till vänster.”