Gamla Svea, 80 år, som behöver en plats i ett särskilt äldreboende, till exempel ett sjukhem, ska genom en kundvalscheck kunna välja var hon vill bo på sina äldre dagar. Kommunen köper sedan den vårdplats hon vill ha.

Nacka kommun utanför Stockholm har tre privata äldreboenden, resten är kommunala. Platsbristen gör ett val omöjligt. Den som behöver plats får ta vad som finns. Eller bli utan.

En sjuksköterska hos det privata ISS berättar om en kvinna som stod på tur i deras äldreboende, men då kom en färdigbehandlad patient från sjukhuset och gick före. Kvinnan väntar och väntar…

Kommunen bygger inte några nya boenden. Moderate kommunalrådet Erik Langby medger att det finns för lite platser, men är säker på att marknaden kan lösa detta.

— Vi har tre privata projekt på gång, berättar han.

Han anser att det här systemet uppmuntrar nya aktörer att etablera sig.
— Vi är främst i världen, poängterar Erik Langby, och berättar att till och med Världsbanken är intresserad av deras kundvalssystem.

Socialdemokraterna i Nacka har sagt nej till checksystemet.

Sigmund Wivesson, utredare på Kommunals förbundskontor, menar att kundvalscheckar, som de används i Nacka kommun, bara är ett led i moderaternas lokala handlingsprogram, de vill inte att kommunerna ska bedriva egen verksamhet. Privata försäkringslösningar och pengar i plånboken ska på sikt ersätta en solidariskt skattefinansierad äldre- barn- och skolomsorg. Ett systemskifte helt enkelt, där politikerna frånhänder sig ansvaret och demokratin urgröps.

— Risken är stor att kommunen överför en verksamhet för evig tid med en undermålig kontroll av kvalitén. Kunden förväntas på en marknad bedöma kvalitén. Är man missnöjd är det bara att byta till ett annat företag. Möjligheten att som medborgare påverka verksamheten blir i det här systemet ointressant.

Kommunalrådet Erik Langby tycker att politikerna tar ansvar.

— Det ställs vissa krav för att godkänna de här företagen. Inom det särskilda boendet för äldrevården skapar vi ett poängsystem som avgör vårdbehovet och därmed ersättningen. Med entreprenadsystemet fanns det risk för prisdumpning. Kundval är bättre.

Erik Langby är övertygad om att entreprenader kommer att försvinna inom äldrevården och ersättas med kundval. Det tror även Lars Ahlvarsson, som suttit med i styrelsen för vårdföretaget Partena Care.
Lönsamheten är inte särskilt stor inom äldreomsorgen. Priskriget under 1998 och 1999 gör att lönsamheten i princip varit lika med noll.
Partenas moderbolag Sodexho gör sig nu av med äldrevården.

I ett kundvalssystem är ersättningen lika, det är kunderna man konkurrerar om genom att vara bäst. Kundval sprider sig nu i Stockholm och dess kranskommuner. Lars Ahlvarsson tror ändå att kommunen kommer att fortsätta att vara den dominerande arbetsgivaren de närmaste fem- tio åren.

Det är bara ett 50-tal av 289 kommuner som släppt in privatföretagen i äldrevården. Det finns ingen kommun där de dominerar.

Kundval i hemtjänsten

De vårdtagare som beviljats hemtjänst erbjuds ”checkar”. Värdet på checkarna bestäms av hur många timmar vårdtagaren beviljats hemtjänst. Checken är ett begrepp, inte något man får i handen.

Det finns olika typer av checkar:

• Servicecheck för städning, inköp och tvätt.

• Omvårdnadscheck för vård och omvårdnad.

• Kvällscheck.

Kunden väljer sedan på en lista vilket privat företag de vill anlita eller om han/hon vill anlita kommunen.

Checken används för att betala den tjänst som utförts.

Samma taxa tillämpas för den privata och kommunala hemtjänsten.

De privata företagen har godkänts av kommunen och ska bland annat ha F-skattsedel och vara registrerad för lagstadgade skatter och avgifter.