Vad jag förstår har ni på din arbetsplats olika heltidsmått. Principen är att om man går på schema är tiden utöver den schemalagda att betrakta som övertid. Arbetar man deltid är det fyllnad upp till heltid och därefter övertid, första två timmarna enkel och sedan kvalificerad.

Jag undrar varför ni har olika mått på heltid när det är samma arbetsplats?

Jag tycker att du ska ta kontakt med Kommunal lokalt och få hjälp från dem att reda upp din situation. Principiellt menar jag att man har rätt att säga nej vid vissa tillfällen och som du beskriver det är det lätt att man känner sig utnyttjad när man arbetar deltid och inte har andra praktiska hinder.