I somras lämnade vaktmästarna i Västervik tillvaron som kommunanställda bakom sig.

— Vi lyckades mota olle i grind och förhandla bort en del dåliga saker. Men omorganisationen har kostat mycket också, säger Marina Jakobsson, en av Västerviks 38 vaktmästare som sköter om de kommunala fastigheterna.

Trots att en utredning visat att det bästa vore att lämna organisationen orörd krävde kommunledningen en omorganisation. Och vaktmästarna föstes ihop med bostadsbolagets fastighetsskötare. Numer heter arbetsgivaren Västerviks bostadsaktiebolag i stället för kommunens tekniska förvaltning.

Inför förändringen mådde många dåligt. Hur skulle det gå med anställningstrygghet, löner och yrkesrollen? Det gick så långt att Yrkesinspektionen blev inkopplad. En psykosocial utredning gjordes som visar att just omorganisation och besparingsåtgärder var det som oroade personalen mest. Många klagade också på bristfällig information från överordnade.

Men de lyckade förhandlingarna med arbetsgivaren fungerade som något av ett plåster på såren. De gav inte bara högre lön och samma antal semesterdagar som i det kommunala avtalet utan också godtagbara villkor om bolaget säljs ut eller går omkull. Och resultatet har i alla fall fått personalen att se framåt igen.

— Alla försöker komma vidare nu. Situationen blir odräglig annars. Vi försöker glömma den gamla skiten, säger Marina Jakobsson.

Vaktmästarna i Västervik har ett långtgående eget budgetansvar sen elva år. Bortsett från mer ekonomisk planering betyder det också att de är betrodda att attestera fakturor från entreprenörer. Det ökade ansvaret har minskat kostnaderna för det akuta underhållet av kommunens lokaler. Och det har på många sätt gjort jobbet roligare. Så särskilt krångligt är det inte heller, enligt Anders Johansson.

— Man ska inte tro att ekonomisk hantering är så svårt. Vi hade två fyratimmarspass med utbildning. Sen fick vi ta över, berättar han.
Det har aldrig varit på tapeten att minska ner på det egna ansvaret trots omorganiseringar och nedskärningar. Däremot vilar ett ständigt hot om nya nedskärningar över vaktmästarna i Västervik. Hösten 1998 gjorde arbetsgivarorganisationen Fastigo en så kallad arbetstidsmätning.
Mätningen var ett led i sammanslagningen med fastighetsskötarna i bostadsbolaget. Enligt mätningen går det att minska personalstyrkan med 10-12 tjänster. Men vaktmästarna kräver att mätningen skrotas eller görs om.

I resultatet av den psykosociala utredningen framkommer att de flesta redan i dag upplever det som att de har för mycket att göra.
Anders Johansson hade hoppats på stöd från Kommunal när mätningen gjordes men det fanns inget stöd att få.

— Det fanns ingen på förbundet som kunde hjälpa oss som bollplank. Det var en stor besvikelse. Vi hade behövt hjälp att bemöta deras argument och beräkningar, säger han.