Om du vakar hos patienter har du självklart rätt till avlösning. Det finns inga regler som säger att du ska ha avlösning på just det sätt du beskriver i din fråga, men de regler som finns går ut på att man inte får arbeta mer än fem timmar utan rast. Arbetar man natt (inte vak specifikt) finns avtal om måltidsuppehåll, att man får äta på arbetstid.

När man som du vakar över en patient man inte kan lämna, ska arbetsgivaren se till att du har möjlighet att lämna arbetsuppgiften för att till exempel äta eller annat. Det behöver enligt min uppfattning organiseras så att man verkligen blir avlöst.