Din första fråga är mycket allmänt hållen. Men jag tycker att den som är missnöjd med sakernas tillstånd bör fråga efter varför det ser ut som det gör. Man måste själv ta ansvar och kontakta sitt lokala fack, sektionen eller avdelningen. Har ni framfört era synpunkter dit och hört vad de har att säga?

Vad gäller karensdagar ser ju lagen ut som den gör för alla, vare sig vi jobbar natt eller dag. Alla måste vi också göra vårt eget val när vi är sjuka. Min personliga åsikt är också att om vi är tillräckligt missnöjda med exempelvis karensreglerna bör vi sätta i gång och arbeta för att få bort dem.