Att inte ha kollektivavtal innebär att man som anställd inte omfattas av avtalsförsäkringar, regler om arbetstid, semester och ob-ersättningar som förhandlats fram via avtal.

När Kommunalarbetaren ringde runt saknade åtta av tolv avtal med facket. Åtminstone i tre fall uppger företagen själva att de inte har försäkringar för sina anställda. Däremot finns ansvarförsäkring gentemot kunderna.

I ett fall har kunden direkt krävt att facket inte ska blanda sig i.

Ett av företagen har inga anställda och behöver därför inte något kollektivavtal.

Det råder dessutom förvirring om vilka regler som gäller på arbetsmarknaden. En av företagarna som Kommunalarbetaren talade med hade själv tänkt vara med i facket men fick inte. Men företagare kan faktiskt vara med i Kommunal.

Kommunal i Nacka har sagt definitivt nej till checksystemet inom hemtjänsten. Ordförande Jane Cronhager hävdar att kommunens anställda får ta de svåraste ärendena med långa resvägar, vårdtagare som har psykiska problem och missbruk, att de privata företagen har fler områden där de mest välbeställda bor.

Facket har inte fått vara med och förhandla enligt medbestämmandelagen och fått information om företagen, eftersom kommunen inte betraktar de här privata företagen som entreprenörer.

Sigmund Wivesson, utredare på Kommunals förbundskontor, säger:
— Vi ville utreda vad det innebär arbetsrättsligt, kommunalrättsligt och upphandlingsrättsligt. Vilka regler som gäller. Det har inte kommunen varit intresserad av. Vi anser att kommunen fortfarande är beställare, bland annat har tillsyns- och finansiellt ansvar och ska följa lagen om offentlig upphandling och arbetsrätten.

Kommunal drev ändå fallet i länsrätten som förklarade att en upphandling torde ha inletts varför lagen om offentlig upphandling gäller.

Kommunal lyckades också få kommunen till förhandlingsbordet när en privat anordnare tog över ett kommunalt daghem.

Men Nacka kommun vidhåller att kundval är en uppgörelse mellan kunden och det enskilda företaget, inte med kommunen.

Greger Bengtsson, chef för äldre- och handikappenheten, menar att om något företag enbart har timanställda eller inte sköter sig kan detta på sikt medföra sämre kvalité. De anställda kan precis som kunden välja ett annat företag. På så vis saneras branschen.

Är bemötandet bra gentemot kunden och personalpolitiken bra får utföraren fler uppdrag.

Detta poängterar också kommunalrådet Erik Langby (m), men säger samtidigt att om det inte finns kollektivavtal är det en sak mellan parterna, det vill säga företag och anställda, inte kommunens ansvar.
— Men vi anlitar bara seriösa företag, tilllägger han.

Saknar kollektivavtal:

AM Äldreomsorgen i Stockholm

L&S Hemservice och Städ AB (har tecknat AMF-försäkring)

Mituna — har bara timanställda

Nacka Hemservice — har bara timanställda

Orrens Hemservice

Nyckelpigans Hemservice, som startade 1996, har avtalat tid med facket för att träffa kollektivavtal.

Rosanum Hem och Vårdassistans: har tagit kontakter med Vårdfacket och Kommunal för att träffa kollektivavtal.

Personlig Omsorg behöver inget kollektiv- avtal eftersomföretaget inte har några anställda.

Har kollektivavtal:

Fixelina har avtal med Kommunal

ISS Care har avtal med Kommunal

Hata’s hemservice, kollektivavtal med Byggnads

Lindalens Hemtjänst och Städ (Tyresö). Avtal med Fastighets, ska sluta avtal med Kommunal