— Åtgärden är överdriven och har drivits igenom av ett antal personer med starkt inflytande. Det är tråkigt att sådant inträffar, kommenterar kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande i Uddevalla Lennart Björk, tillika kassör i den lokala partiorganisationen.

Kommunal ansåg att kommunen inte tagit problemet med deltidsarbetslösheten på allvar.

– Kommunen lovade att skapa heltidstjänster inom vård och omsorg men det har inte blivit några fler heltidstjänster, säger Cecilia Sandberg, sektionsordförande i Uddevalla.

— Vi vill visa vad som händer när man inte håller vad man lovar.
Lennart Björk anser att beskrivningen är missvisande även om just Kommunals grupper kanske inte gynnats.

— Deltidsarbetslösheten har minskat totalt sett i procent. Då räknar jag helheten. Sen kan det finnas enstaka grupper som har drabbats. Min uppgift är att se helheten.

Dessutom pågår arbete för att komma till rätta med problemet påpekar han och uppmanar Kommunal att vänta med ”domen” tills mandatperioden är slut om två år.

Enligt Lennart Björk går Uddevalla arbetarkommun miste om cirka 42 000 kronor i uteblivet stöd från Kommunal.

På ett år har deltidsarbetslösheten i Uddevalla totalt minskat från 8,1 till 7,8 procent. Gruppen deltidsarbetslösa domineras av vårdpersonal och anställda i handeln.

I Uddevalla är deltidsarbetslösheten bland vårdanställda dubbelt så hög jämfört med genomsnittet i landet.