Neuroleptika betyder ”nervhämmare” och används vid psykoser och psykiska störningar. Hela 18 procent får av de äldre på sjukhem får denna medicin. Troligen är det för många, en tidigare studie visar att andelen psykotiska patienter på sjukhem är tio procent.

En annan studie från Socialstyrelsen pekar på samband mellan den höga förskrivningen av av antipsykotiska medel, lugnande medel och sömnmedel med dålig arbetsmiljö för personalen.

Studien gjordes på tio sjukhem varav hälften bedömdes ha en god social miljö och hälften en sämre.

När personalen tyckte att den sociala miljön var bra användes färre antipsykotiska medel än när de ansåg att den var dålig. Det visade sig att personalens uppfattning om arbetsklimatset stämde med de anhörigas. Anhöriga till 233 äldre besvarade forskarnas frågor.

Läs mer på ”Publicerat”, www.sos.se