Det är inte tiden det är fel på. Det är du som har för mycket att göra! Allt du gör kräver ju faktiskt en viss tid! Många med dig verkar blunda för detta och skyller i stället på att tiden inte räcker.

Dygnet innehåller, som bekant, konstanta 24 timmar. Under dessa timmar ska vi förutom att jobba också sova, äta, sköta om oss själva och familjen och ha tid över för fritid, vila och trevligheter.

Under större delen av 1900-talet har dygnen delats in i tre delar: 8 timmar vardera för arbete, egen tid och sömn.

Dessa timmar tycks nu — på ett underligt sätt — vara färre och kortare.
Förklaringen är nog att allt fler blivit överösta med, och/eller själva skaffat sig, allt mer att göra, både på jobbet och under den så kallade fritiden.

Samhället har radikalt ändrats och vi måste hänga med. Kraven på varje människa ökar. Färre anställda ska hinna med mer. Vi sliter och gör vårt bästa men tycks inte räcka till.

Effekten blir att vi försöker springa fortare och göra fler saker samtidigt.

Vi tappar bort förnuft, realistiskt tänkande och handlande. Sömn och fritid blir så småningom lidande.

Tiden går inte att ändra på. Alltså måste du ransonera eller ”portionera” arbetsuppgifterna! Styra över det du själv har möjlighet att bestämma:

• Skriv listor över göromålen och hur mycket tid varje uppgift kräver — i verkligheten!

• Budgetera, prioritera, sortera och sortera bort!

• Tidsplanera och lägg till tid för ”strul”!

• Följ dina tidsplaner så bra du kan — men:

• Gräm dig inte över det du inte hunnit med!

• Gift dig inte med jobbet!

• Öva din förmåga till självdisciplin; bryt och gå hem i vettig tid!

• Du har rätt till egen tid då du kan göra trevliga saker!

• Sköt om din hälsa!

• Ät sunt i lugn takt och sov ordentligt!

• Om arbetsgivaren kräver att du ska jobba för mycket, måste du tala allvar med chefen om situationen.

• Hjälper det inte, kan du tala med facket och skyddsombudet. Arbetstidslagen reglerar hur mycket en anställd får jobba och Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren ska anpassa arbetet så att det inte är hälsofarligt.