Utmattningen kan helt enkelt bero på för lite vila. Det skriver läkaren Claes Malmström, klinikchef på PBM-kiniken i Stockholm i en artikel om stress på Medical Link.

I stället för att äta mediciner och gå i psykoterapi kan människor med stressbesvär utveckla sin förmåga att hantera stress genom enkla träningsprogram som man arbetar med varje dag.

Arbetsmiljöns roll ibland överdriven, anser Claes Malmström.
Den privata situationen och den personliga förmågan att hantera stress är minst lika betydelsefulla faktorer. Men det ligger i allra högsta grad i arbetsgivarens intresse att förebygga negativ stress. Läs hela artikeln:
www.medicallink.se/mlnews6685.html