Kära Anna!

Glöm dina goda föresatser om att ”försöka tycka om”. Du känner det du känner och han känner det han känner och det är ingen mening med att låtsas. Det handlar nog mera om att i handling vara ”sakligt juste”, oavsett känslor, och ärlig om vad du känner när han gör si eller så.

I bästa fall kanske det så småningom kan leda till att man ”tycker mera om varandra”, men i nuläget tycker jag det låter som en överkurs. Varken du eller din styvson har valt att ha en relation med varandra. Nu måste ni lära er ”stå ut”. Trots allt är du som vuxen den starkare, och har mera tidsperspektiv på vad det är att vänta. Men det blir lättare att hålla ut om du inte ställer överkrav på hur du borde känna.