Medlemmarna i råden för brandpersonal och äldreomsorg sätter däremot högre lön i första rummet.

Vi har ställt frågor till ledamöterna i Kommunals tre nya råd, som ska arbeta med yrkesfrågor. 20 av de 27 i äldrerådet har svarat på frågorna, 20 av de 30 för brandpersonalen men bara 13 av de 30 i sjukvårdsrådet.

Näst viktigast för brandpersonalen är kortare arbetstid, sedan utbildning och utveckling.

Inom äldreomsorgen står rätt till heltid som nummer två och sedan bättre arbetsmiljö, främst genom fler händer i vården.

• Få är fackliga nybörjare. Branschrådet är det första fackliga uppdraget för tre från sjukvården, en brandman och en från äldreomsorgen.

• Sju av de 13 från sjukvården har något mindre uppdrag, liksom sex från äldreomsorgen och sex från räddningstjänsten.

• De andra 29 arbetar fackligt med lön från arbetsgivaren, de flesta bara någon eller några timmar i veckan, men sex har en dag i veckan, fem två dagar. En är avdelningsordförande och sitter i förbundsstyrelsen, hon arbetar fackligt på heltid.

• Ungdomarna är inte många. Brandpersonalen är i genomsnitt 45 år; alla heltidsanställda; två tredjedelar är arbetsledare.

• Äldreomsorgspersonalen är i snitt 41 år; drygt hälften har heltidstjänster; så gott som alla är utbildade undersköterskor.

• Bland dem som svarat från sjukvårdsrådet är snittåldern 41 år; alla har heltid. Yrkena varierar, de är undersköterskor, mentalskötare, ambulanssjukvårdare, barnsköterskor och en obduktionstekniker.
• De flesta i branschråden jobbar på arbetsplatser där man får kompetensutveckling, men nästan alla anser att det behövs ännu mer.