Arbetsgivaren har ingen skyldighet att omplacera dig av de skäl du anger. Men jag tycker ändå att arbetsgivaren ska hjälpa dig att få arbetstider som gör att ditt privatliv och därmed ditt arbetsliv fungerar.
Förhoppningsvis vill de behålla sina anställda. Om och när du får ett arbete på dagtid har lönen i det arbetet inget att göra med lön och ob-tillägg i din nuvarande tjänst. Du har alltså inte rätt att behålla det du har idag.