Du skriver att ni är ensamma 3,5 timmar per natt men att ni har möjlighet att kontakta nattpatrullen. När jag läser din fråga blir jag lite undrande. Lämnar ni verksamheten för tillsynsbesök? Vad händer i så fall med dem som bor på servicehuset?

Arbetsgivaren har ansvaret för verksamheten. Vad jag kan förstå är ni inte helt ensamma, utan har möjlighet att få hjälp om det skulle behövas. Det som tycks oroa er mest är det som händer utanför er arbetsplats.

I Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ensamarbete står det att ”föreskrifterna gäller för sådana ensamarbeten som är förenade med särskilda risker eller påfrestningar”. Alltså inga klara besked.
Påfrestningar kan vara den situation som finns utanför arbetsplatsen och som ni kan möta när ni ska på tillsynsbesök.

Jag tycker att ni ska ta kontakt med ert skyddsombud eller huvudskyddsombud för att diskutera med henne/honom och med arbetsgivaren hur ni ska kunna få en tryggare arbetssituation. Det är svårt för mig att ge ett tydligare svar.