Jag undrar om ni fick möjlighet att ge era synpunkter vid diskussionerna inför omorganisationen? Och om ni fått tillräcklig information om varför man gjorde den? Fick ni framföra egna förslag?

Man har rätt att få vara delaktig och att bli informerad via facket. Men ett vanligt misstag är att reagera efteråt i stället för före. Om sedan arbetsgivaren tar hänsyn till andra åsikter är en annan sak. Dock, om det finns kommunikation, brukar det fungera.

Nu får ni nya arbetskamrater men också nya möjligheter att lära er något. Ni har mycket som är bra med er i bagaget. Även om det känns jobbigt i början har ni erfarenheter som kan komma till glädje på den nya arbetsplatsen. Vad var det som gjorde att det funkade så bra på gamla stället? Det kan ni så småningom förmedla till era nya arbetskamrater.