De nya semesterdagarna ska man få ta ut även i timmar eller delar av dagar, som en arbetstidsbank. Semesterlönen ska höjas och betals ut före den ordinarie semestern.

Facket kräver också en lönetrappa med lägst 13 200 kronor och sedan tre procents höjning dels efter sex månader i yrket, dels efter 12 månader.
Anledningen är att många företag fortsätter att betala timlön till dem som haft många korta anställningar, fastän de ska ha månadslön efter en månads arbete.

Kommunal kräver, som LO, ett löneutrymme för år 2001 på lägst 700 kronor per heltid.

Facket vill ha sänkt arbetstid till 38 timmar och 15 minuter i snitt per vecka, för dem som normalt arbetar både vardagar, söndagar och helgdagar.

Vidare krävs bland annat: Bättre kompetensutveckling. Bättre arbetsmiljö och företagshälsovård. Yttrande- och meddelarfrihet som offentliganställda. Full lön under sjuktiden för den som skadas i arbetet.

Bättre köpkraft för alla och förbättringar för timanställda och visstidsanställda kräver Kommunal av Home-Maid och andra hemserviceföretag inom ALMEGA.

Facket kräver, liksom LO, ett löneutrymme på 3,8 procent av lönesumman, dock lägst 700 kronor per heltid.

Listan på avtalskrav på de här företagen är kort. Kommunal tänker ”hantera dem varsamt” i förhandlingarna. ”Företagen är nya och bör få utvecklas i sin egen takt, utan allt för många paragrafer i ett kollektivavtal.” Fortsatta krav läggs fram först vid förhandlingsbordet.

Förbundet betonar att det varsamma arbetssättet inte får gå ut över medlemmarna, och inte har gjort det hittills. Förra gången ledde det bland annat fram till en regel att den som arbetat sex månader åt ett företag automatiskt ska få fast jobb och månadslön där.