Direktivet som EU:s ministerråd enades kring i i oktober 2000 innebär också förbud mot diskriminering på grund av tro, sexuell läggning och handikapp. Sedan tidigare finns direktiv mot kön, ras och etniskt ursprung.

I dag finns inga förbud mot att diskriminera äldre i arbetslivet i Sverige. Frågan är vilken effekt förbudet mot ett sådant förbud får. Det kommer fortfarande att var tillåtet med åldersgränser vid rekrytering.

(Källa: Arbetslivsinstitutet)