En enkät visar att 74 procent ofta eller ibland funderar på att byta arbetsplats. Över sextio procent funderar ofta eller ibland på att byta yrke. 51 procent skulle om de hade möjlighet byta yrke och 30 procent byta till en arbetsplats utanför kommunen.

65 procent anger lön och arbetsbörda som främsta skälet att vilja byta arbete.

Enkäten är gjord av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Skolledarna i samverkan med rektorer och förskolechefer. Facken har upplevt att medlemmarna är hårt arbetsbelastade och personalomsättningen är kraftig och ville ha konkreta fakta.

De skickade ut 1000 enkäter till förskolor och grundskolor. 531 har besvarats.

Tanken med undersökningen är att den ska ligga till grund för fortsatta samtal med tjänstemän och politiker. Men nu tycker de fackliga organisationerna att dessa agerar prestigemässigt, om de överhuvudtaget kommenterat enkäten.

Moderaterna Lars Gunnar Jendeberg, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsens ordförande Anders Gustav hävdar att enkäten inte är tillförlitlig eftersom för få har svarat. De har gett följande synpunkter:

”Några kommentarer i enkäten tycks komma från personer som är gamla i tjänsten och känner sig trötta och slitna, säger de. De räknar också med hög personalomsättning är naturligt i framtiden för ungdomar är mer benäga att byta jobb och konstaterar att det dessutom pågår ett chefsutvecklingsprogram.

Vill inte politikerna förstå hur allvarligt läget är, undrar de fackliga organisationerna.

Riita Salokangas- Davidsson, Kommunal, säger:

— De här siffrorna måste tas på fullaste allvar och åtgärder vidtas för att de anställda ska känna sig uppskattade i sina nuvarande jobb.