Kommunal kräver i kommande avtalsrörelse att något görs för att minska antalet deltider och timanställningar. Samtidigt vill förbundet satsa på arbetsmiljön för att få stopp på den ökande sjukfrånvaron.

Kommunförbundet svarar nu med att presentera två undersökningar.

Rapporten ”Individuell arbetstid” bygger på en enkät bland 4 000 anställda varav 400 chefer. Enligt rapporten vill vårdpersonal, särkilt yngre, arbeta fler timmar. Men kommunalt anställda i tekniska yrken vill ha kortare arbetstid.

Av alla tillfrågade i enkäten vill endast en av tio arbeta mer. Nästan hälften, 44 procent, vill arbeta färre timmar.

Kommunförbundet säger att enligt enkäten är det viktigaste för de kommunalt anställda att själva få bestämma vilka tider de ska få arbeta. Det ska inte avgöras mellan fack och arbetsgivare utan i den egna arbetsgruppen.

Enligt en annan undersökning som Kommunförbundet gjort är långtidsfrånvaron mellan 1997 och 1999 för kvinnor 25,9 procent i den privata sektorn och 29,3 procent i kommunerna.

Det är en obefintlig skillnad tycker Kommunförbundet.

De båda undersökningarna redovisas i LO-tidningen. Markus Gustafsson, direktör och ansvarig för arbetsgivarefrågor hos Kommunförbundet, säger till tidningen att det är fel att peka ut kommunerna som sämre arbetsgivare andra.

Han tycker ändå att sjukfrånvaron är för hög och måste minska för att kommunerna ska kunna locka den arbetskraft som behövs i framtiden.
Markus Gustafsson förklarar den ökade sjukfrånvaron med minskade resurser och ökade krav på kommunerna. Arbetsbördan har därmed ökat på de anställda.

Andra orsaker till den ökade sjukfrånvaron är enligt Kommunförbundet omorganisationerna under 90-talet, den höga medelåldern bland de anställda och att kommunerna är så bra på att rehabilitera vilket medför att personer som inte är helt friska går tillbaka till arbetet.