— Kommunen har förbundit sig att ta bort arbetsuppgifter. Men inga arbetsuppgifter är borttagna, enligt vår enkät, säger Björn Hagström, huvudskyddsombud i Laholmssektionen.

Det var i somras som Yrkesinspektionen blev inkopplad sedan arbetsbelastningen för vård- och omsorgspersonalen blivit för stor. Efter hot om vite från inspektionen lovade kommunledningen förändringar. I
sitt svar till Yrkesinspektionen framhöll kommunen att socialförvaltningen
angivit sex punkter i syfte att prioritera bort arbetsuppgifter.

— Med undantag för någon eller några förseningar så håller vi på att genomföra det här programmet som vi lovat Yrkesinspektionen. Det är viktigt att det här blir gjort, inte bara för vår trovärdighet, utan det är också en verksamhetsfråga, säger kommunchefen Nils Danred.

Men han håller med om att informationen till berörd personal kan ha varit
bristfällig.

I enkäten till samliga arbetsplatser inom vård och omsorg har personalen pekat på en enda förändring. Det är att medicindelningen försvunnit. Men detta är ett resultat av förändrade föreskrifter och inte av kommunens beslut, påpekar Kommunal.

Tillsammans med SKTF kräver Kommunal i Laholm också arbetsmiljöförbättringar i simhallen. Personalen har slagit larm om mycket dålig ventilation, för små omklädningsutrymmen, läckande bassänger med mera.

I en skrivelse till ansvarig förvaltning vill de båda facken ha svar på vad kommunen avser att göra. Annars går ärendet vidare till Yrkesinspektionen även i det fallet.