Jag kan inte annat än instämma i det svar du redan fått. Det finns inget som säger att du kan kräva att arbetsgivaren ska betala för ökade kostnader för barnomsorg. Däremot tycker jag att du ska ta upp en diskussion med arbetsgivaren om problemet. Konstruktionen på kommunens avgiftssystem bidrar självklart till att den här diskussionen uppstår.