Socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslog en skattehöjning med 75 öre för att klara av kravet på en budget i balans till nästa år.
Kristdemokraterna förordade en utförsäljning av kommunala bolag men röstade sen för den borgerliga majoritetens linje vid fullmäktigebeslutet i slutet av november.

Arbetsgrupper ska nu komma med konkreta förslag på besparingar.
13 av miljonerna ska sparas på skolans område. Övriga besparingar ska ske på det sociala området.