Den engelska forskaren Pamela Meadows har gått igenom EU-statistik om anställningsskydd. Resultaten presenterades på ett arbetslivsseminarium i Bryssel, ”Work Life 2000”, inför svenska EU-ordförandeskapet 2001.

I Italien till exempel har det till helt nyligen funnits regler som gör det svårt för arbetsgivare att anställa på deltid. Där är också andelen kvinnor i arbetslivet lägst i Europa. 1996 hade bara 40 procent av de italienska kvinnorna anställning mot runt 70 procent i Sverige, Danmark och Storbritannien.

Brist på daghem är ett annat hinder för kvinnorna i Italien från att yrkesarbeta.

Kvinnors arbetslöshet anses mindre allvarlig än mäns. Underförstått kan kvinnorna alltid återvända till spisen. Sådana föreställningar finns också i Sverige. Umeåforskaren Ann Hammarström påpekade att den mesta forskningen om arbetslöshetens effekter är gjord på manliga medelålders arbetare.

De växande kraven på arbetstagaren att vara flexibel missgynnar kvinnor som har ansvar för barn. I ett exempel från Italien förhandlade män från facket med arbetsledningen om flexibla arbetstider. Resultatet blev att många kvinnor tvingades sluta.

Workshopens deltagare föreslog en fristående, EU-finansierad myndighet som bara arbetar med jämställdhet mellan könen. Denna ska hjälpa EU-kommissionen att utforma en jämställdhetspolitik.