I maj visade siffrorna för vänsterpartiet på en uppgång med nästan tre procentenheter under senaste halvåret. I den senaste mätningen ökar v igen, nu med drygt två procent. Därmed är uppgången statistiskt säkerställd.

Med 23,5 procent når partiet upp till den högsta nivån under de sex år som Kommunalarbetaren låtit Statistiska centralbyrån (SCB) mäta opinionen bland Kommunals medlemmar.

Kommunalarnas traditionella parti socialdemokraterna tappar mark. Nu är s ”bara” dubbelt så stort som v bland medlemmarna. I den senaste mätningen backar partiet med två procentenheter till 50,7 procent.
Moderaterna fortsätter att tappa och är nu nere på 7,0 procent.
Kristdemokraterna tar igen lite och är tillbaka på samma nivå som för ett år sedan, 7,8 procent.

Miljöpartiets nedgång förra gången var kanske också tillfällig. Nu tar partiet sig upp till 5,6 procent vilket är snäppet högre än i maj och i nivå med siffran för ett år sedan.

Både centerpartiet, 3,1 procent, och folkpartiet, 2,0 procent, fortsätter att vara marginella partier bland kommunalarna.

Undersökningen visar också en ökad osäkerhet alternativt missnöje med riksdagspartierna. Så många som var tredje tillfrågad kommunalare kunde inte eller ville inte uppge stöd för något parti.