Utredningen ska vara klar senast den 1 maj nästa år. Sören Öman vid Justitiedepartementet har fått uppdraget att fundera på om en lagstiftning är möjlig och hur den i så fall ska se ut.

Tidigare har regeringen hävdat att det inte går att formulera en lag som stärker yttrande- och meddelarfriheten för privat anställda.

— Min hypotes är att det går att skriva en sådan lag. Men så länge som utredningen pågår vill jag inte kommentera hur den i så fall ska se ut, säger Sören Öman.