Jan Sjölin vill höja lönerna rejält för de kommunalare som har yrken som kräver gymnasieutbildning eller mer. Han är beredd till konflikt för att nå det målet.

Det rör sig om ett 30-tal yrkesgrupper. Det handlar bland annat om elektriker, maskinister, skötare, barnskötare, undersköterskor och brandmän. De utgör cirka hälften av Kommunals medlemmar.
Deras medellön enligt förra årets lönestatistik är 14 600 kronor i månaden. Det ska jämföras med medellönen för en verkstadsarbetare som är 17 100 kronor.

LO-förbunden har för kommande avtalsrörelse enats om en samordning kring 700 kronor mer i månaden. Jan Sjölin tycker att Kommunal bör kräva betydligt mer för de grupper han vill satsa på. Han vill ännu inte svara på hur mycket mer han vill kräva för dessa grupper.

— Det är inte möjligt att komma i kapp verkstadsarbetarna redan i denna avtalsrörelse. Men vi bör få arbetsgivarna med på att om fyra år ska våra kvalificerade yrkesgrupper tjäna minst lika mycket som en genomsnittlig verkstadsarbetare, säger Jan Sjölin.

Han menar att det finns utrymme för en sådan satsning.

— Det skulle kosta drygt 0,5 procent av kommunernas och landstingens totala lönekostnader. De pengarna bör vi ta från de grupper som under sex år har lagt beslag på de lokala verksamhetspotter som vi har gått miste om. Det är ett anständigt rättvisekrav.

Jan Sjölin är medveten om att hans förslag kan väcka reaktioner från de kommunalare som tjänar minst och som inte får del av den särskilda satsning han vill göra. De får nöja sig med kravet på 700 kronor mer i månaden som LO-förbunden har enats om.

— I dag är inte löneskillnaden mer än 1 000 kronor mellan drygt hälften av kommunalarna. Genom att höja lönerna för dem som tjänar mest kan vi också pressa upp lönerna för dem som tjänar minst. Och vi ska samtidigt bevaka vikariernas löneutveckling bättre lokalt. I dag glöms de bort allt för ofta.

Kommunals avtalsdelegerade får ta ställning till Jan Sjölins förslag när de samlas den 4 december. Då ska de bestämma vilka avtalskrav de vill att förbundet ska driva. Avtalskraven bestäms slutgiltigt av förbundsstyrelsen dagen därpå.

Jan Sjölin säger att förbundet nu samlar sig för att bryta trenden att kommunalarna får de minsta löneökningarna.

— Det är dags att ta strid för en rejäl löneförbättring. Även om det innebär att vi måste gå ut i konflikt för att nå detta mål, säger han.