Det finns redan sex små böcker med Rut & Knut. I den här blir Rut & Knut (Rabén & Sjögren) arkeologer och hittar metkrokar, mammutben och en guldskatt i jorden.
Verserna haltar ibland, men barnen gillar dem och lär sig snabbt långa bitar utantill. Stina Wirséns teckningar är underbara.