Det finns inget som säger att arbetsgivaren måste erbjuda dig en dagtjänst i stället för en nattjänst.

Arbetsgivaren har skyldighet att hjälpa till med bytet om det finns till exempel medicinska skäl för omplacering, men det måste i så fall vara styrkt. Det enda du kan göra är att fortsätta söka dagarbete.

Jag tycker också att du skall kräva motivering till varför du inte får någon av de tjänster du sökt.