Det beteende du beskriver är inte försvarbart. Men det finns nog orsaker till att arbetsplatsen fungerar dåligt. Det verkar handla om dålig kommunikation arbetskamrater emellan och mellan cheferna och dem, brist på gemensamma mål och brist på möjligheter att diskutera arbetssituationen och få ventilera det som är svårt. Och så vidare.

Personalen mår nog inte så bra och ser inte själva hur de agerar.
Det här är ett problem som ledningen för verksamheten måste ta itu med. Det du som vikare kan göra är att berätta hur du upplever det som du ser för de personer du arbetar med. Går inte det kan du prata med chefen. Det kan du göra i förtroende.

Att du ser vad som sker och reagerar på det, tror jag beror på att du kommer in med nya öppna ögon. Det som är tråkigt med situationer som denna är att vi tror att de skall lösa sig av sig själva. Vi säger ingenting och problemen fortsätter att växa!