Uppmaningen att strejka för konkurrensneutrala avtal står med feta bokstäver i ett uttalande från ordförandena i länsavdelningens 61 sektioner. Det ligger överst i varenda bunt med avtalskrav för privat anställda som stockholmarna skickat till förbundet.

Snart är en fjärdedel av medlemmarna i länet privat anställda. Deras lön kan vara likvärdig, men andra villkor är sämre. Anders Jonsson, Kommunals ordförande i Stockholm säger:

— Det blir inte sämre för barnen, de gamla eller för busstrafikanterna.

— Det är vi själva som får betala! Och det finns inget vettigt sätt till att det ska vara så. De som vill tjäna pengar ska inte kunna göra det genom billigare personal.

Heltid åt alla som vill ha det och en extra månadslön till semestern alternativt samma semester som i landsting och kommuner är ett upprepat krav från Stockholmskonferenserna.

Kravet på lika villkor som i AB, avtalet för kommuner och landsting, kommer också från avdelningna Väst, Kronoberg, Västmanland och Östergötland. Från Östergötland kommer också en mängd namnlistor om 31 semesterdagar från 40 år; och en motion kräver även 27 semesterdagar vid 30.