Avtalet med Alliansen går ut sista december, först av alla. Därför har Kommunalarbetareförbundet redan överlämnat sina krav. Avtalet gäller för 1 400 kommunalare hos ”ideella” arbetsgivare, bland annat Frälsningsarmén och åtskilliga folkhögskolor.

Facket kräver en lägsta ingångslön på 12 200 kronor och lägst 13 000 efter sammanlagt sex månaders arbete. Nu finns ingen lägsta lön angiven i det här avtalet, så ibland har en stor del av nästa löneutrymme gått åt till nyanställda med för låg lön.

700 kronor per heltid kräver Kommunal, som LO, som löneutrymme år 2001. OB och andra ersättningar ska upp 4,7 procent. Än är inget sagt om hur många år avtalet ska gälla.

Förbundet kräver också bland annat oavkortad lön för den som skadas eller smittas i arbetet samt samma yttrande- och meddelarfrihet som offentliganställda har.