Det skriver Kommunal i sitt yttrande över sjukförsäkringsberedningens delbetänkande SOU 2000:72. Kommunal anser vidare att karensdagen bör avskaffas.

Förbundet motsätter sig utredningens förslag att ge lägre ersättning vid medicinsk rehabilitering än vid arbetslivsinriktad sådan.

— Det vore orimligt om en person skulle få lägre ersättning för att hon inte är rehabiliteringsbar, säger Sam Sandberg, ombudsman på Kommunal.
Däremot tillstyrker Kommunal förslaget till ekonomisk redovisning av korttidssjukskrivningarna inom kommun och landsting. ”Bristerna i kommunernas och landstingens kunskaper om korttidsfrånvaron är närmast pinsam”, skriver Kommunal i sitt yttrande.

Bakgrunden till att sjukförsäkringen utreds är de dramatiskt ökande sjukskrivningarna, särskilt bland kvinnor. Från 1997 har sjukskrivningar längre än ett år ökat med 84 procent bland kvinnor. Kvinnor anställda inom kommuner och landsting utgör cirka 21,5 procent av alla anställda men svarar för cirka 30 procent av sjukfrånvaron.

En del av ökningen beror på att det nu är fler som arbetar. En del av dem var kanske arbetshindrade redan från början, menar Sam Sandberg. Men Kommunal pekar på en ny typ av ohälsa beroende på allt tuffare arbetsmiljöer till följd av personalminskningar, omorganisationer och orimliga krav på flexibilitet.

— Det allvarliga är att det är kvinnor som svarar för alla ökningar. Det har hänt något inom arbetslivet som är högst olyckligt, säger Sam Sandberg.