Redan tidigare har man visat att skratt frigör endorfinliknande ämnen i hjärnan. Dessa kan framkalla lustupplevelser och minskar också puls och blodtryck.

Nu har forskare vid Center of Preventive Cardiology i Maryland i USA jämfört sinnet för humor hos 150 hjärtpatienter med 150 friska kontrollpersoner. Patienterna hade antingen haft en hjärtattack eller genomgått by-pass-kirurgi. Alla fick besvara ett frågeformulär som dels mätte förmågan att de det roliga i en situation och dels tendenser till ilska och fientlighet.

Hjärtpatienterna var svårare att roa och visade 40 procents mindre tendens att reagera med skratt i det första testet. De som skrattade hade också den lägsta tendensen till ilska och fientlighet.

(Källa: Medical Link)