— Det får inte ta så lång tid som det gör i dag att få ut allmänna handlingar från myndigheter. Det ska inte vara tyst på arbetsplatserna därför att människor inte vågar utnyttja sin meddelarfrihet, säger demokratiminister Britta Lejon till TT.

Hon har tagit initiativ till kampanjen som har mottot Öppna Sverige. Kampanjen genomförs i samarbete Kommun- och Landstingsförbunden.
Arbetet leds av en kampanjgrupp vars ordförande är Monica Sundström, före detta VD i Landstingsförbundet.

Kampanjgruppen kartlägger brister i offentlighetsprincipen och har riktat ett upprop om öppenhet till ansvariga chefer inom den offentliga sektorn. Tanken är öka kunskaperna och få igång en debatt bland offentligt anställda och allmänheten om offentlighetsprincipen och meddelarfriheten.