Som du redan vet, så är en provtjänstgöring en period som ger både arbetsgivare och provanställd en chans att pröva sig fram. Att din förre chef nu ger dig så dåliga vitsord, att du inte längre kan få jobb där du bor, känns naturligtvis hårt och orättvist, men kan inte kallas för ”förtal”.

Förtal nämns i brottsbalken som ett brott. Om man utsätts för detta, ska det polisanmälas för vidare utredning.

Att utreda förtal, är dock mycket svårt. Det handlar oftast om att ord står emot ord och det är anmälaren (i detta fall du själv) som måste bevisa att det som sägs är osant. (Att säga sanningar om en person är inte brottsligt.)

Du får därför räkna med att din polisanmälan kommer att bli ifrågasatt och ses med mycket skeptiska ögon av utredarna. Dina chanser att få ett jobb kommer inte heller att öka om du anmäler din tidigare chef. Hans åsikt är naturligtvis att du skött ditt jobb dåligt, även om du själv har en annan uppfattning.

Jag tycker att du ska försöka svälja stoltheten och ta ett samtal med den förre chefen för att reda ut vad han var missnöjd med. Detta visar att du respekterar hans åsikter. Kanske kan han sedan tänka sig att inte vara så negativ i sina bedömningar.

Du säger att du har fina meriter sedan tidigare. Kanske måste du backa ett steg och söka jobb i ditt förra yrkesområde igen. När du sedan har ”förbättrat ditt rykte” genom att göra bra ifrån dig, så får du säkert lika fina referenser igen och kan bortse från det som hänt. Det är tungt för dig nu, men ordnar sig säkert så småningom, om du inte ger upp.