Beslutet är prejudicerande och innebär att flera dagbarnvårdare som sagts upp kan få ersättning. Men då krävs sannolikt liknade omständigheter som i Laholmsfallet.

— Vi går igenom alla fall i vår avdelning och vi har säkert ett par, tre stycken till som kan bli föremål för AGF-ersättning, säger Lars-Arne Strivall, ombudsman för Kommunal Halland.

När den kvinnliga dagbarnvårdaren sades upp flyttades hon samtidigt över till daghemmet, där de berörda barnen skrevs in, och jobbade där under uppsägningstiden. Just det förhållandet pekade den särskilda nämnden för AGF-KL på och ansåg därmed att det skett en organisatorisk förändring. Kommunal argumenterar för att även dagbarnvårdare som sägs upp utan att bli överflyttade till barnomsorgen ska få ersättning. I Laholm sades flera upp för att kommunen ville prioritera daghemmen och på så vis spara pengar.

– De argumenten föll kan man säga. Domen är lite svårtolkad på det sättet, säger Lars-Arne Strivall.

Britt-Marie Fasth, ombudsman på förbundet ser ändå beslutet som en seger för Kommunal.

— Nu har vi första gången kunnat bevisa att en omorganisation har skett, vilket har varit oerhört svårt tidigare, säger hon.