I häftet finns fakta om belastningsskador och ett formulär som skyddsombudet kan använda som hjälpmedel för att kartlägga och åtgärda belastningsskador. Vid bedömningen delar man in belastningen i olika risknivåer. Att lyfta upp till tre kilo varje timme är exempelvis en låg risk.

Men att lyfter man 25 kilo varje timme är det en hög risk. Risknivåer finns också för ensidigt upprepade arbetsrörelser och påfrestande arbetsställningar.

Ergonomitermometern är avsedd för arbetsplatser med färre än cirka 50 anställda. Något liknande hjälpmedel finns inte för den offentliga sektorn, enligt Gunnar Fredriksson på Kommunals privata enhet. Han tycker därför det vore bra om termometern spreds till offentliga arbetsplatser.

— Men det finns ett inbyggt motstånd mot att använda.

Arbetarskyddsnämndens material inom kommuner och landsting eftersom de främst servar det privata näringslivet, säger Gunnar Fredriksson.
Som LO-förbund har ändå Kommunal obligatoriskt medlemskap i Arbetarskyddsnämnden som är ett samverkansorgan för SAF, LO och PTK.

Materialet kan beställas på tel 08 402 02 20.