Rederiet har nu träffat överenskommelse med honom där de framför en ursäkt och utger en ekonomisk gottgörelse. Estline har sett över förhållanden och rutiner för att förebygga eventuella upprepningar.